LUdvík Kopunec – cestovní kancelář JL TURIST

BATELOVSKA  1207/7, 140 00 PRAHA 4, TELEFON/FAX: 777587433, IČ 11228784, E-MAIL: JLTOURIST@SEZNAM.CZ

    ZPĚT NA ZAČÁTEK   

 Německo – Moderní architektura NORIMBERK A DARMSTADT

s ING ARCH. LUKEŠEm: 4 DNY – 8.950 KČ   1. – 4.6.1017

 

 

PROGRAM:

 

1.den V ranních hodinách odjezd z Prahy do Plzně. V Plzni prohlídka 4 Loosových interiérů a dále pokračování do Norimberka, první prohlídky, nocleh u Norimberku.

 

2.den – po snídani dokončení prohlídek moderní architektury: celkem bychom měli shlédnout ve čtvrtek navečer a v pátek dopoledne ve městě pavilony 3A a 3C (na výstavišti) od světoznámé architektky iráckého původu Zahy Hadid, Neues Museum (arch. Volker Staab), možnost návštěvy interiéru. Zeppelinfield (arch. Speer 1936). Pokračování cesty do Daarmstadtu na nocleh.

 

3.den – snídaně, přejezd do centra Darmstadtu, prohlídka umělecké kolonie založené 1899 hesenským velkovévodou Ernstem Ludwigem se Svatební věží, objekt Ernst – Ludvig Haus s muzeem historie této kolonie a vily jednotlivých umělců. Olbrichův ateliér v Darmstadtu, nocleh.

 

4.den – snídaně, dokončení prohlídek, eventuelně volno, odpoledne odjezd zpět do Prahy, kam předpokládaný příjezd ve večerních hodinách.

 

Cena 8.950 Kč zahrnuje:

autokar (mikrobus) po trase podle programu * 3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu střední kategorie v pokojích s příslušenstvím * snídaně * odborné vedení zájezdu * komplexní cestovní pojištění * služby průvodce * povinné pojištění proti úpadku * 21% DPH.

 

V CENĚ NENÍ:

příplatek na jednolůžkový pokoj * individuální spropitné * vstupné do navštívených objektů s uplatněním slev (bude uvedeno v Pokynech na cestu a hrazeno spolu s doplatkem zájezdu na účet JL turistu.

 

UBYTOVÁNÍ:

Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích standardních hotelů střední kategorie, vždy vybavené minimálně WC a sprchou či vanou. Pokud účastník nepožaduje jednolůžkový pokoj, cestovní kancelář jej ubytuje s jiným účastníkem zájezdu (stejného pohlaví).

 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ:

Cena zahrnuje komplexní cestovní pojištění České pojišťovny, a.s. s následujícími horními limity plnění: léčebné výlohy: 1.000.000 Kč, doba nezbytného léčení: 20.000 Kč, trvalé následky úrazu: 200.000 Kč, smrt úrazem: 100.000 Kč, repatriace: 500.000 Kč, zavazadla: 10.000 Kč (jeden kus 5.000 Kč), storno zájezdu: 50.000 Kč (se spoluúčastí). Odpovědnost za způsobenou škodu na zdraví: 2.000.000 Kč, na majetku: 1.000.000 Kč, za finanční škodu: 500.000 Kč.

 

CESTOVNÍ DOKLADY:

Za platnost svých cestovních dokladů zodpovídá každý účastník sám. Pro cestu je nutný cestovní pas nebo občanský průkaz, platný ještě nejméně 6 měsíců po návratu. Vízum pro účel cesty není potřeba

 

ZDRAVOTNÍ ZVLÁŠTNOSTI:

 Navštívená země pro Vás po trase zájezdu nepředstavuje mimořádná zdravotní rizika. Přesto nezapomeňte včas si zajistit  léky které pravidelně užíváte, běžné léky na potlačení bolesti, proti průjmu, obinadlo, náplast. Doporučená očkování Vám poradí Váš lékař či nejbližší hygienicko-epidemiologická stanice. Povinné očkování z ČR není.

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změn v souladu se svými obchodními podmínkami, jež vycházejí ze zákona číslo 159/99 Kalkulace zájezdu byla provedena podle kurzů a cen platných k 1.1.2017. Minimální počet účastníků: 10 .